Æ Synnejysk Forening

Vi æ manne som æ bløwn træt af at de kommende generationer æ begynt å snak rigsdansk. Hvis vi i æ fremti ska blyw væ mæ å kold voss synnejyder æ vi nøj tæ å bevar voss synnejysk sproch. Defor ha vi stiftet Æ Synnejysk Forening.

Do ka find møj mer hier

Tags: æ Rummelpot, Southern Jutland , magasin, karikatur

Udskriv